Contactati-ne

Pentru mai multe informatii despre produsele si serviciile oferite de compania noastra va rugam sa ne contactati la unul din numerele: 0251.533.228 0251.461.138 0351.413.353

Sau pentru alte modalitati apasati aici

Cine suntem

Firma SEMROM OLTENIA SA este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată în anul 1998, prin divizarea S.C. Semrom S.A. Bucureşti în 5 societăţi zonale permanente, şi înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J16/556/1998. Acţionarul principal (83,74% din capitalul social total), este Sif Muntenia S.A. Bucureşti.

Obiectul de activitate al societăţii este producerea, contractarea, preluarea, condiţionarea, depozitarea, tratamentul fito-sanitar, transportul, valorificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice, furajere, constituirea fondului şi a rezervelor de astfel de seminţe, precum şi efectuarea operaţiunilor de import/export cu astfel de seminţe, efectuarea întregii game de lucrări agricole cu mijloace proprii sau închiriate.

Activitatea principala este 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

Condiţionarea, tratarea, ambalarea, marcarea, transportul, depozitarea şi conservarea seminţelor sunt activităţi permanente ale firmei SC SEMROM OLTENIA SA .De asemenea, prin reţeaua de desfacere a Sucursalelor, orice agricultor îşi poate procura seminţele necesare însămânţării, având garanţia valorii biologice şi culturale a acestora. Firma SC SEMROM OLTENIA SA îşi asumă răspunderea materială şi morală pentru calitatea seminţelor livrate prin reţeaua proprie de distribuire.

Sediul societăţii comerciale este în România, localitatea Craiova, strada Eugeniu Carada, nr. 7, acesta putând fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Prin cele 5 Sucursale şi cele 3 Puncte de lucru în care lucrează peste 160 de angajaţi, se realizează o cifră de afaceri de 300 miliarde lei.

Prin obiectul său de activitate firma SC SEMROM OLTENIA SA este implicată în producerea de seminţe de cereale , plante tehnice şi furajere prin relaţii contractuale directe cu producătorii agricoli asigurându-le seminţele din verigi superioare şi preluând producţia de sămânţă realizată de aceştia. Cu ajutorul bazei materiale specifice (staţii pentru condiţionarea seminţelor, staţii pentru uscat şi calibrat porumb, staţii de decuscutare etc.) existente în administrarea directă a Sucursalelor, cantităţile de seminţe preluate de la producători sunt prelucrate după tehnologii specifice şi aduse la parametrii de calitate impuşi de standarde internaţionale.